RETSSAGSBEHANDLING

Når hverken aftaler, mægling eller anden konflikthåndtering kan løse en tvist, er den sidste mulighed at gå i retten. Hvis du ønsker at sagen skal for retten eller hvis du er blevet stævnet i en sag, vil jeg på professionel vis kunne repræsentere dig i retten. Jeg håndterer samtlige aspekter ved retssagsbehandlingen, herunder udarbejdelse af stævning/svarskrift samt yderligere processkrifter, eventuel ansøgning om fri proces, indhentning af syn og skønsvurderinger, forberedende retsmøder og hovedforhandling. Jeg har stor erfaring med retssagsbehandling, og jeg kan procedere for dig i både By- og Landsretten.

BLIV KONTAKTET

Udfyld formularen og bliv kontaktet.